த்ரமிடோபநிஷத் ப்ரபாவ ஸர்வஸ்வம் 4

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

த்ரமிடோபநிஷத் ப்ரபாவ ஸர்வஸ்வம்

<< பகுதி 3

ஆழ்வார்களும் ஸ்வாமி ஆளவந்தாரும்

ஸந்யாஸிகளுக்குத் தலைவர்

ஸ்ரீ ஆளவந்தார்

 

நமக்கு திவ்ய ப்ரபந்தத்தை மீட்டுக் கொடுத்தவரான ஸ்வாமி நாதமுநிகளின் பேரனும் ஸ்வாமி எம்பெருமானாரின் பரமாசார்யரும், யாமுநாசாரியர், யமுனைத் துறைவர், யாமுநமுநி என்று பல திருநாமங்களால் அழைக்கப்படுபவர் ஸ்வாமி ஆளவந்தார். இவர் அருளிய அர்த்தங்களையே இவருடைய காலத்துக்குப் பின் அவதரித்த ஆசாரியர்கள் அனைவரும் பின்பற்றி தம்முடைய நூல்களை இயற்றினரென்றால் அது மிகையாகாது.  ஆளவந்தார் அருளிச்செய்யாத அர்த்தம் நம் ஸம்பிரதாயத்தில் ஒன்றும் இல்லை.

இவ்வாறு உயர்ந்த குருபரம்பரையில் வந்தவரான ஸ்வாமி ஆளவந்தாரின் மேன்மையை அறிந்தவர்கள் ஸ்ரீ யாமுநாரயஸமோ வித்வான் ந பூதோ ந பவிஷ்யதி என்று உறுதியாகக் கூறுவர்.  ஸ்வாமியைப் போன்று ஒரு மஹாவித்வான் பிறந்ததும் இல்லை இனி பிறக்கப் போவதும் இல்லை. திருவரங்கத்தமுதனாரும் ஸ்வாமியை ‘யதிகட்கிறைவன் யமுனைத்துறைவன்’ என்று இவரை யதிகளுக்கு, அதாவது ஸந்யாஸிகளுக்கு இறைவன் என்றே போற்றுகிறார்.

ஸ்வாமியின் பன்முக வித்வத் திறமைகளை அறிந்துகொள்ள அவருடைய அற்புதமான க்ரந்தங்களான ஸ்தோத்ர ரத்னம், ஸித்தித்த்ரயம், ஆகம ப்ராமாண்யம் போன்றவைகளால் அறிந்து கொள்ளலாம். இவற்றிலிருந்து ஸ்வாமிக்கு கவிதை, தத்துவ ஜ்ஞானம், வாத ப்ரதிவாதம், பாஞ்சராத்ரம் ஆகியவற்றில் உள்ள அதிகாரத்தை புரிந்து கொள்ளலாம். அல்லது, ஸ்வாமியின் வார்த்தைகளைக் கொண்டே புரிந்து கொள்ளலாம்.

वयं कवयस्तु केवलं, वयं केवलतन्त्रपारकाः, अपितु प्रतिवादिवारणप्रकटाटोपविपाटनक्षमाः |

(ந வயம்  கவ்யஸ்து கேவலம்,ந வயம் கேவல-தந்த்ர-பாரகா:, அபிது ப்ரதிவாதிவாரண-ப்ரகடாடோப-விபாடந-க்ஷமா:)

“நாம் வெறும் கவி மட்டும் அல்ல; வெறும் ஆகம தந்த்ரங்கள் அறிந்த வித்வான்கள் மட்டும் அல்ல; நாம் அதற்கும் மேல், யானை போன்ற ப்ரதிவாதிகளின் ஆணவப் பிளிறல்களை அடக்கும் வல்லமைப் பெற்றவர்கள்” என்றார். ஸ்வாமியின் இந்த வாக்கு, தற்பெருமையினால் வந்ததல்ல என்று நன்கு கற்றறிந்த வித்வான்கள் அறிவார்கள்.

நம் ஸம்ப்ரதாயத்தின் ஆசார்யர்கள், ஸம்ஸ்க்ருத மொழியில் வேத வாக்யங்களை ஒருங்க விட்டு நமது ஸித்தாந்தத்தை தெளிவுபடுத்த நூல்களை இயற்றியுள்ளனர். ஆனால், அவற்றில்லெல்லாம் நம் ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களை மேற்கோள் காட்டியிருக்கமாட்டார்கள். அதற்குக் காரணம், இப்படி அமைந்த நூல்களின் குறி்க்கோளையும், அவற்றைக் கற்கும் அதிகாரிகளையும் கருதியே ஆகும். ஆனால், நம் ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாய க்ரந்தங்கள் என்று வரும்போது அவர்கள் ஆழ்வார்களைப் பற்றியும், பாசுரங்கள் பற்றியும் மிகத் தெளிவாக எடுத்துக் காட்டி போற்றியுள்ளனர்.

ப்ரபந்ந குலத்தின் அதிபதி

ஶ்ரீ சடகோபன்

 

ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் மீது ஸ்வாமி ஆளவந்தார் கொண்டிருந்த அதீத பக்தியை நாம் ஸ்தோத்ர ரத்னத்தின் ஐந்தாவது பாடலில் இருந்து அறிந்து கொள்ளலாம். माता पिता  – மாதா பிதா’ என்று ஆரம்பிக்கும் இப்பாசுரத்தில் ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரின் பெயரை நேரடியாக எங்கும் ப்ரயோகிக்காமல், ‘आद्यस्य नः कुलपतेःஆத்யஸ்ய ந: குலபதே’ என்றும், அதாவது, ஸ்வாமி ஆளவந்தார் வழி வந்த ஆசார்ய குருபரம்பரையின் அதிபதி என்றும், வகுளாபிராமம் என்றும் ப்ரயோகம் செய்திருப்பார். वकुलाभिरामम्வகுளாபிராமம் என்றால் வகுள மலர்களை தரித்தவர் ஆகும். வகுள மலர்களை யார் வேண்டுமானாலும் தரித்திருக்கலாமே, அதை வைத்து எப்படி ஸ்வாமியை குறிக்கிறார் என்று நிச்சயம் செய்ய முடியும் என்று தோன்றும். அதற்கு ஆழ்வாரே தன்னைப் பற்றிக் கூறிய வார்த்தைகளைக் கவனித்தால் – நாட்கமழ் மகிழ்மாலை மார்பினன் மாறன் சடகோபன் – வகுள மலர்களே நாட்கமழ் மாலை எனவும் அதை அணிந்திருப்பவர் ஆழ்வாராகையால் வகுளாபரணன் என்ற வார்த்தை அவரையே குறிக்கும் என்ற விஶேஷ அர்த்தமும் தோற்றும். பின்னாளில் அவதரித்த ஆசார்ய புருஷர்களும் ஆழ்வாரை वकुलाभरणं वन्दे जगदाभरणं मुनिम्. வகுளாபரணம் வன்தே ஜகதாபரணம் முநிம்’ என்று போற்றியது இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.

ஸ்தோத்ர ரத்னத்தில் ஆசார்ய வரிசைக் க்ரம விசாரம்

ஶ்ரீ மந் நாதமுனிகள்

 

ஸ்தோத்ர ரத்னத்தில் ஸ்வாமி ஆளவந்தார், முதல் மூன்று ஶ்லோகங்களால் ஸ்வாமி நாதமுநிகளையும் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தினால் ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரையும், நடுவே ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் அருளிய ஸ்வாமி பராஶர மஹரிஷியைப் பற்றி ஒரு ஸ்லோகமும் சாதித்துள்ளார். ஆனால் நம் குருபரம்பரையில் நாம் ஸ்வாமி நம்மாழ்வார், ஸ்வாமி நாதமுநிகள், ஸ்வாமி ஆளவந்தார் என்ற வரிசைக் க்ரமத்திலேயே ஸேவித்து வருகிறோம்.

ஶ்ரீ பராஸரர்

 

இப்படியிருக்க, ஸ்வாமியின் முதல் ஐந்து ஸ்லோகங்களின் வரிசை க்ரமம் நமக்குள் ஒரு கேள்வியை தூண்டும். அதாவது ஸ்வாமி ஆளவந்தார், ஸ்ரீ பராசர முநியை ஸம்ஸ்க்ருத வேதாந்தத்துக்கு ஆசார்யராய் முதல் பாடலில் பாடி, பின்பு தன் குல ஆசார்யரான நாதமுநிகளைப் பற்றி பாடி, பிறகு நம் ஸம்ப்ரதாய குலபதியாக ஆழ்வாரைப் பாடியிருக்கலாம். அல்லது, முதலில் தம் ஆசார்யரையும், குலபதியாக ஆழ்வாரையும் பாடி பின்பு ஸ்ரீ பராசர முநியைப் பாடியிருக்கலாம். இவ்வழியன்றி, ஏன் இந்த வரிசைக் க்ரமத்தில் ஸ்தோத்ரத்தை அமைத்தார் என்பதே அக்கேள்வி.

ஸ்வாமி தேசிகரின் அழகிய வ்யாக்யானம்

கீழ்கண்ட கேள்வியின் பதிலில் த்ரமிடோபநிஷத்தின் ஏற்றம் மறைந்திருக்கிறது. அதை ஸ்வாமி வேதாந்த தேசிகரின் அற்புதமான வ்யாக்யானத்தைக் கொண்டு நாம் மேலே அநுபவிப்போம்.

ஸ்வாமி நாதமுநிகளுக்குப் பிறகு ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரைப் பாடிய காரணம், ஆழ்வாரே ஸ்வாமி நாதமுநிகளுக்கு த்ரமிடோபநிஷத்தை அருளிச் செய்தவர் என்பது நம் ஸம்ப்ரதாயத்தில் ப்ரஸித்தம். ஆனால், ஆழ்வாரை ஸ்ரீ பராசர மஹரிஷிக்குப் பின்பு பாட காரணம் என்ன என்பதற்கு ஸ்வாமி தேசிகனின் வியாக்யானம் மேலே:

“வேத வேதாந்தத்தின் ரஹஸ்யமான மறைபொருளின் அர்த்தத்தை ஸ்ரீ பராசர மஹரிஷியை விட ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் நன்றாக விளக்கியுள்ளார். மேலும், ஆழ்வாரின் இனிமையான பாசுரங்கள் எம்பெருமானுக்கு மிகவும் உகப்பாகவும், உலகுய்ய வைப்பதாகவும் உள்ளது. ஆழ்வார் பரம க்ருபையால் நமக்கருளிச்செய்த பகவத் விஷயத்தை மனத்திற்கொண்டு, ஸ்வாமி ஆளவந்தார் ஆழ்வாரையும், கோடானுகோடி ஜீவன்களுக்கு தன்னுடைய நிர்ஹேதுக க்ருபையால் அருளிய எம்பெருமானையும் சமநிலையில் காண்கிறார். எப்படி வேதாந்தமானது, பரம்பொருள் ஸ்ரீமந்நாராயணனை எல்லோருக்கும் தாய், தந்தை, எல்லாம் என்று சொல்கிறதோ, அதேபோல், ஸ்வாமி ஆளவந்தார் வகுள மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரின் திருவடியே தமக்கு எல்லாம் என்று சரணடைந்தார்” – வகுளாபிராமம் ஸ்ரீமத் ததங்க்ரியுகளம் மூர்த்நா ப்ரணமாமி

நம் பூர்வாச்சார்யர்களும், ஆழ்வாரை எம்பெருமானின் திருவடிகளாகவே நினைத்தார்கள். கீழே கண்ட அக்காரணத்தாலேயே, ஸ்வாமி ஆளவந்தார் எம்பெருமானை போற்றுவதற்காக தொடங்கும் முன், அவருடைய திருவடிகளான நம்மாழ்வாரைப் போற்றித் தொடங்கினார் என்றும் பெரியோர் கூறுவர்.

ஸ்தோத்ர ரத்னத்தின் பல ஶ்லோகங்கள் ஆழ்வாரின் பல பாசுரங்களுக்குத் தொடர்புடையனவாக அல்லது நேரடி விளக்கமாகவோ உள்ளதை இங்கு காணலாம். (இவற்றின் விரிவான அர்த்தத்தை அவரவர் ஆசார்யர் பக்கலில் காலக்ஷேபமாக கேட்டறிந்துகொள்ள விடப்பட்டது).

 

 1. க:ஶ்ரீ:ஸ்ரீய (12) , ஸ்ரீய:ஶ்ரீயம் (45) – திருமங்கை ஆழ்வாரின் திருவுக்குந்திருவாகிய செல்வா.
 2. 26வது ஶ்லோகம் ‘நிராஸக ஸ்யாபி ந தாவதுத்  ஸஹே ‘- குலசேகர ஆழ்வாரின் பாசுரம்     தருதுயரந்தடாயேல் உன் சரணல்லால் சரணில்லை, விரைகுழுவுமலர்ப்பொழில்சூழ் வித்துவக்கோட்டம்மானே
 3. 38வது ஶ்லோகத்தின் வார்த்தைகள் –  குணேன ௫பேண விலாஸ சேஷ்டிதை: ஸதா தவைைவோசி தயா தவ ஸ்ரியா:, ஆழ்வாரின் உனக்கேற்குங்கோலமலர்ப்பாவைக்கன்பா என்ற பாசுரத்துக்கு விளக்கமாக அமைந்துள்ளது..
 4. 40வது ஶ்லோகம், ‘நிவாஸ ஸய்யாஸன’ பொய்கையாழ்வாரின் சென்றால் குடையாம் பாசுரம் போலே அமைந்துள்ளது.
 5. ஆழ்வாருடைய வளவேழுலகு பத்தின் ஸாரார்த்தமாக அமைந்துள்ள ஶ்லோகம் திக ‘ஸுசிம்அவிநீதம்’ (47).
 6. “எனதாவிதந்தொழிந்தேன் … எனதாவியார் யானார் தந்த நீ கொண்டாக்கினையே” என்ற பாசுரத்தை வபுராதிஷு (52) ,  மம நாத(53) என்ற ஶ்லோகங்களில் காணலாம்.
 7. 56வது ஶ்லோகத்தில் ஸ்வாமி ஆளவந்தார் ஆழ்வார்களை ‘மஹாத்மபிர்மாம்’ என்றழைக்கிறார். ஒருநாள் காணவாராயே, நம்மை யொருகால் காட்டி நடந்தால் நாங்களுய்யோமே, எம்மாவீட்டுத்திறமும் செப்பம் என்ற பாசுரங்களில் உள்ளது போன்ற அநுபவத்தை இந்த ஶ்லோகத்தில் உரைக்கிறார்.
 8. 57வது ஶ்லோகமான ‘ந தேஹம் ந ப்ராணான்’, ஆழ்வாரின் ஏறாளுமிறையோன் என்ற பத்தின் சுருக்கமாக அமைந்துள்ளது.

கீழே நாம் கண்ட பல ப்ரமாணங்களிலிருந்து ஸ்வாமி ஆளவந்தார் திவ்யப்ரபந்தத்தைத் தன்னுடைய ஸம்ப்ரதாய க்ரந்தங்களின் அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதைக் கண்டோம். 

ஸ்வாதயந்நிஹ ஸர்வேஷாம் த்ரய்யந்தார்தம் ஸுதுர்க்ரஹம்|                                    ஸ்தோத்ர யாமாஸ யோகீந்த்ர தம் வந்தே யாமுநாஹ்வயம்||

[யதிகளுக்குத் தலைவரும், மறைபொருளின் உயரிய அர்த்தங்களை எல்லோருக்கும் புரியும்படியாக ஶ்லோகங்களாக அருளிச்செய்தவருமான ஸ்வாமி யாமுந முநியை வணங்குகிறேன்.]

அடியேன் சடகோப ராமானுஜ தாஸன்

ஆதாரம்: https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2018/02/02/dramidopanishat-prabhava-sarvasvam-4/

வலைத்தளம் – https://srivaishnavagranthamstamil.wordpress.com/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

Advertisements

த்ரமிடோபநிஷத் ப்ரபாவ ஸர்வஸ்வம் 3

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

த்ரமிடோபநிஷத் ப்ரபாவ ஸர்வஸ்வம்

<< பகுதி 2

தைத்திரீயத்தில் உள்ள மேற்கண்ட ருக் த்ரமிடோபநிஷத் என்னும் திவ்யப்ரபந்தத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் போல் அமைந்துள்ளதை காணலாம்.

सहस्रपरमा देवी शतमूला शताङ्कुरा | सर्वं हरतु मे पापं दूर्वा दुस्स्वप्ननाशिनी (ஸஹஸ்ரபரமா தேவீ சதமூலா சதாங்குகரா | ஸர்வம் ஹரது மே பாபம் தூர்வா துஸ்ஸ்வப்னனாசினீ) ||

கீழ்கண்ட வரியில் உள்ள தேவி என்னும் சொல், சொல் இலக்கணப்படி (ஸம்ஸ்கிருதத்தில் தாது) திவு என்னும் சொல்லில் இருந்து வந்தது. இதற்கு பல அர்த்தங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

दिवु (திவு) – क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु  (க்ரீடா விஜிகீசா வ்யவஹார த்யுதி ஸ்துதி மோத மத ஸ்வப்ன காந்தி கதிசு )|

அதில் ஸ்துதி என்கிற பொருளே இங்கு பொருத்தமானதாகும். ஸ்துதி என்றால் ஸ்தோத்திரம் அல்லது போற்றுதல் அல்லது கீர்த்தனை எனலாம். அருளிச்செயல் எமபெருமானின் திருக்கல்யாண குணங்களைப் போற்றிப் பாடுவதால் இப்பெயர் வழங்குகிறது.

தேவி என்னும் சொல்லுக்கு அடைமொழி துர்வா. இதற்கு அர்த்தம் பசும் பச்சை. இதே போல் ஆழ்வார்களின் பாசுரங்கள் பசுந்தமிழ் என்று அழைக்கப்படுவது ப்ரஸித்தம். “எம்பெருமானைப் போற்றும் பசுந்தமிழ்” என்று பொருள் அமைவதால் உஷ்ணத்தோடு கூடியிருக்கும் வடமொழி துதிப்பாக்கள்  இவ்விடத்தில் குறிக்கப்படவில்லை என்று அறியலாம்.

கீழே தைத்திரீய வரியில் உள்ள ஸஹஸ்ரபரமா – ஆயிரம் பாசுரங்களை உடையது என்னும் சொல் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது. நாயனாரின் ஆசார்ய ஹ்ருதய ஸூத்ரத்தில்:

வேதங்களில் பௌருஷ மானவ கீதா வைஷ்ணவங்கள்போலே,  அருளிச்செயல் ஸாரம்.

வேதத்தில் புருஷ ஸூக்தம், தர்ம சாஸ்த்ரத்தில் மனு தர்மம், பாரதத்தில் கீதையும், புராணத்தில் விஷ்ணு புராணம் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே போல் திருவாய்மொழி த்ராவிட வேதாந்ததின் முக்கிய பகுதி என்று சாதித்தார்.

शतमूला – நூறு பாசுரங்களைச் சார்ந்திருப்பது. திருவாய்மொழியின் ஆயிரம் பாசுரங்கள் திருவிருத்தத்தின் நூறு பாசுரங்களைச் சார்ந்திருக்கிறது. நாயனாரின் ஆசார்ய ஹ்ருதயத்தில்:

ருக் ஸாமத்தாலே ஸரஸமாய் ஸ்தோபத்தாலே பரம்புமாபோலே சொல்லார்தொடையல் இசை கூட்ட அமர்சுவையாயிரமாயிற்று.

ரிக் வேதத்தின் இடைஇடையே ஸங்கீத ஸ்வரத்தால் அழகுபடுத்திப் பாடினால் எப்படி ஸாம வேதமாகிறதோ, அதேபோல் நூறு திருவிருத்த பாசுரங்களைப் பாடலாகப் பாடினால்  அவையே ஆயிரம் இனிய திருவாய்மொழி பாசுரங்களாக விரிவடைகின்றன என்றால் அது மிகையாகாது.

शताङ्कुरा (சதாங்குகரா) – நூறு பாசுரங்கள் என்னும் விதையிலிருந்து முளைத்தது. நாலாயிர திவ்ய ப்ரபந்தம் முதலாழ்வார்களின் முதல், இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் திருவந்தாதிகளாகிய நூறு-நூறு பாசுரங்களிலிருந்து முளைத்தது எனலாம்.

மேலுள்ள பதம் – துஸ்ஸவப்நநாஷினி.  அதாவது, திவ்ய ப்ரபந்தம் நம்முடைய கெட்ட ஸ்வப்நங்களை அழிக்கிறது. இங்கு சொல்லப்படும் ஸ்வப்நம் நாம் உறங்கும்போது வருவதல்ல. திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த பாசுரம்:

“ஊமனார்கண்ட கனவிலும் பழுதாயொழிந்தன”

ஊமையின் கனவை விட எம்பெருமானை தெரிந்து கொள்ளாத நாட்களே மிகவும் வீணானவை. கனவில் மிகவும் குறைந்த ‘அறிதல்’ நிலையே இருக்கும். அதே போல் எம்பெருமானை அறிந்து, தெரிந்து கொள்ளாத நாட்கள் ஒரு கெட்ட ஸ்வப்நத்தை போலாகும். கனவுதான், அனால் அதை ஏன் கெட்ட கனவு என்று கூறவேண்டும்? ஏனென்றால், எம்பெருமானை தெரிந்து கொள்ளாதவரை நாட்டார் இப்பெரும் ஸம்ஸார கடலில் உழன்று துயரத்தை அநுபவிப்பர். த்ராவிட வேதமானது ஜீவனுக்கு எம்பெருமானைப் பற்றி தெளிவாக்கி இந்த ஸம்ஸாரத்திலிருந்து கரையேற்றுகிறது. ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரின் பாசுரம் காண்க:

“இப்பத்தினால் சன்மம் முடிவெய்தி நாசங்கண்டீர்களெங்கானலே”

பாலைவனத்தின் கானல் நீர் போன்ற இந்த ஸம்ஸார பெரும் துக்கம் இந்த பத்துப் பாசுரங்களால் அழிக்கப்படுகிறது. திவ்ய ப்ரபந்தம் அறிந்தவர்களுக்குக் கெட்ட ஸ்வப்நம் போன்ற இந்த ஸம்ஸார துக்கம் அழிந்துவிடுகிறது.

सर्वं हरतु मे पापंमे सर्वं पापं हरतु (ஸர்வம் ஹரது மே பாபம் – மே ஸர்வம் பாபம் ஹரது)  – நம்முடைய பூர்வ ஜன்ம பாவங்கள் தத்வ-ஹித-புருஷார்த்தத்தை முழுமையாக உணர தடையாக உள்ளது. இந்த ஸ்தோத்திரம் அப்படிப்பட்ட பாவத்தை தகர்த்தெறியும்படி ப்ரார்த்திக்கிறது.

கீழே நாம் கண்ட விஷயத்தின் ஸாரம் : இந்த ருக்கு, த்ராவிட வேதாந்தத்தை ஒதுபவரின் பாவங்களை நீக்கும்படி ப்ரார்த்திக்கிறது. எம்பெருமானின் மேன்மையை பேசும் பசுமையான திவ்ய ப்ரபந்தம், ஆயிரம் பாசுரங்களைக் கொண்ட திருவாய்மொழியை முக்கிய பகுதியாக கொண்டது. இந்த திருவாய்மொழி நூறு பாசுரங்களைக் கொண்ட திருவருத்தம் என்னும் ப்ரபந்தத்தின் விரிவாக்கமாக உள்ளது. இப்பிரபந்தம் முதலாழ்வார்களின் நூறு பாசுரங்களான திருவந்தாதியிலிருந்து முளைத்தது. இது ஸம்ஸாரம் என்னும் துஸ்ஸ்ப்நத்திலிருந்து நம்மைக் காக்கிறது.

நிற்க.

மேல், 7-வது காண்டத்தில், 5-வது ப்ரஸ்நத்தில் மேற்கண்டவற்றைக் காண்கிறோம். இங்கு, वेदेभ्यस्स्वाहा (வேதேப்யஸ்ஸ்வாஹா) என்று வருகிறது. உடனே, गाथाभ्यस्स्वाहा (காதாப்யஸ்ஸ்வாஹா) என்கிறது.  ஸம்ஸ்க்ருத வேதத்தையும், த்ராவிட வேதமான திவ்ய ப்ரபந்தத்தையும் முறையே வேத மற்றும் காதா என்கிற சொற்கள் குறிக்கின்றன. ஸ்வாமி தேசிகன் गाथा என்கிற இவ்வார்த்தையை த்ரமிடோபநிஷத் தாத்பர்ய ரத்னாவளியில் பலமுறை திவ்ய ப்ரபந்தத்தைக் குறித்து உபயோகப் படுத்தியிருப்பது தெரிகிறது. உதாரணமாக, தாத்பர்ய ரத்னாவளியின் இரண்டாவது பாசுரம் காண்க:

प्रज्ञाख्ये मन्थशैले प्रथितगुणरुचिं नेत्रयन् सम्प्रदायं (ப்ரஜ்ஞாக்யே மந்தசைலே ப்ரதிதகுணருசிம் நேத்ரயந் ஸம்ப்ரதாயம்)
तत्तल्लब्धिप्रसक्तैः अनुपधिविबुधैः अर्थितो वेङ्कटेश: (தத்தல்லப்தி-ப்ரஸக்தை: அநுபதி-விபுதை: அர்த்திதோ வேங்கடேச:) |
तल्पं कल्पान्तयूनः शठजिदुपनिषद्दुग्धसिन्धुं विमथ्नन् (தல்பம் கல்பாந்தயூந: சடஜிதுபநிசத்-துக்த-ஸிந்தும் விமத்நந்)
ग्रथ्नाति स्वादुगाथालहरिदशशतीनिर्गतं रत्नजातम् (க்ரத்நாதி ஸ்வாது-காதா-லஹரி-தச-சதீ-நிர்கதம் ரத்நஜாதம்)||

பொருள் – காலத்தைக் கடந்த இளமையுடையரான ஸ்ரீமந்நாராயணின் திருக்கல்யாண குணங்களாகிற ரத்தினங்களைத் தன்னில் கொண்டதாய், அவன் துயிலும் பாற்கடல் போன்றதாய்,  ஆயிரம் அலைகள் போல் எழும் இனிமையான அயிரம் பாடல்(காதா)களைக் கொண்டதாய், சடகோபரின் திருவாயிலிருந்து புறப்பட்ட மொழிக்கடலை, வேங்கடேசனாகிய நான், இதில் அடங்கியுள்ள அமுதப் பொருள்களை அநுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசையுற்ற அடியார்களால் வேண்டப்பட்டு, பெரியோர்கள் வழிவந்த அறிவின் மத்தைக்கொண்டு கடைகிறேன். இத்துடன் த்ராவிட வேதாந்தத்தின் பெருமைகளை ஸம்ஸ்க்ருத வேதத்தின் மூலம் கண்டறியும் விசாரம் முற்றிற்று.

அடியேன் சடகோப ராமானுஜ தாஸன்

ஆதாரம்: https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2018/01/31/dramidopanishat-prabhava-sarvasvam-3/

வலைத்தளம் – https://srivaishnavagranthamstamil.wordpress.com/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

த்ரமிடோபநிஷத் ப்ரபாவ ஸர்வஸ்வம் 2

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

த்ரமிடோபநிஷத் ப்ரபாவ ஸர்வஸ்வம்

<< பகுதி 1

 

சுவாமி கூரத்தாழ்வான்

ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரே வேதாந்தத்துக்கும், நம் ஸம்ப்ரதாயத்துக்கும் உயர்ந்த ஆசார்யன் என்றும், ஸ்வாமி எம்பெருமானார் தமிழ் மறையின் மீது வைத்திருந்த ஆழ்ந்த பற்றுதலையும் நாம் கீழே கண்டோம். மேலே, நம் பூர்வாச்சார்யர்களான ஆளவந்தார், கூரத்தாழ்வான், பட்டர் மற்றும் தேசிகன் அவர்களின் க்ரந்தங்கள், ஸம்ஸ்க்ருத வேத வாக்கியங்கள் மற்றும் உபப்ரஹ்மணங்களைக் கொண்டு, நாம் ஆழ்வார்களின் ஏற்றத்தையும், திவ்ய ப்ரபந்தங்களின் ஏற்றத்தையும் இனி அனுபவிப்போம்.

 

 

வேதத்தில் திரமிடோபநிஷத் – நம்மாழ்வார் என்னும் சூரியன்

சுவாமி ஆளவந்தார்

 

ஒருமுறை வடக்கே யாத்திரை சென்று கொண்டிருந்த சமயம், ஸ்வாமி மதுரகவியாழ்வார், தெற்கிலிருந்து அற்புதமான ஒளி வருவதைக் கண்டார். காரணத்தை அறியும் ஆவலில், அவ்வொளியைத் தொடர்ந்து தெற்கே ஆழ்வார் திருநகரி வந்து, ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரிடமிருந்து அவ்வொளி வருவதைக் கண்டார்.

ஸ்வாமி அழகிய மணவாள பெருமாள் நாயனார் அருளிச்செய்த ஆசார்ய ஹிருதய சூத்ரம் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது:

“ஆதித்ய ராமதிவாகர அச்யுதபாநுக்களுக்குப் போகாத வுள்ளிருள் நீங்கி ஶோஷியாத பிறவிக்கடல் வற்றி விகஸியாத போதிற்கமல மலர்ந்தது  வகுளபூஷணபாஸ்கரோதயத்திலே”.

கிழக்கில் உதிக்கும் சூரிய ஒளியால் களையப்படாத நம்முடைய அறியாமை என்னும் இருள் களையப்பட்டுவிட்டது. ராமனின் ஒளியால் வற்றாத இந்த கரையைக் காணமுடியாத ஸம்ஸாரக் கடல், இப்போது வற்றி விட்டது. கண்ணனின் ஒளியால் மலராத ஜீவர்களின் இதயம் இப்போது முழுவதுமாக மலர்ந்துவிட்டது. இவற்றிற்கெல்லாம் காரணம் நம்மிடையே அவதரித்த சூரியனும், வகுள மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டவருமான ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் என்றால் அது மிகையாகாது.

ஸ்ரீமந்நாதமுநிகள் நம்மாழ்வாரைப் பற்றி இந்த ச்லோகத்தை அருளியுள்ளார்:

யத்கோஸஹஸ்ரமபஹந்தி தமாம்ஸி பும்ஸாம், நாராயணோ வஸதி யத்ர ஸசங்கசக்ர |                                                                                                                  யந்மண்டலம் ச்ருதிகதம் ப்ரணமந்தி விப்ரா: தஸ்மை நமோ வகுளபூஷண பாஸ்கராய|| “


நாதமுனிகள்

யாவருடைய ஆயிரம் கிரணங்கள் (ஆயிரம் திருவாய்மொழி பாசுரங்கள்) மனிதர்களின் அறியாமையை அகற்றுகிறதோ, யாவருடைய திருமேனியில் நாராயணன் தன்னுடைய சங்குடனும் சக்கரத்துடனும் விளங்குகிறானோ, யாவருடைய வசிப்பிடத்தின் பெருமையை சாஸ்த்ரங்கள் கூறுவதால் நன்கு படித்தவர்களால் வணங்கப்படுகிறதோ, வகுள மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அந்த நம்மாழ்வாராகிற சூரியனை நான் வணங்குகிறேன்.

நாதமுநிகள் இந்த ச்லோகத்தை, நாம் நன்கு அறிந்த ஒரு ச்லோகத்தைக் கொண்டு அருளியுள்ளார்:

“த்யேயஸ்ஸதா ஸவித்ருமண்டல மத்யவர்த்தீ நாராயண: ஸரஸிஜாஸந ஸந்நிவிஷ்ட:                                                                                                                                கேயூரவாந் மகரகுண்டலவாந் கிரீடீ ஹாரீ ஹிரண்மயவபு: த்ருதசங்கசக்ர: “

இந்த ச்லோகத்தில் சொல்லப்படுவது, அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட நாராயணன் சங்க சக்கரங்களை தரித்துக்கொண்டு ஸவித்ர மண்டலத்தில் எழுந்தருளியுள்ளான். அவனே எப்பொழுதும் த்யானிக்கத் தகுந்தவன். நாதமுநிகள் இங்கே நம்மாழ்வாரை எம்பெருமான் ஆனந்தத்துடன் எழுன்தருளியிருக்கும் ஸவித்ரு மண்டலமாகவும் சூரியனாகவும் சொல்கிறார். ஆழ்வாரின் ஆயிரம் பாசுரங்களை ஆயிரம் கிரணங்களாக விளாக்குகிறார். ஆழ்வார் தன்னுடைய ஒளியால் (பாசுரங்களால்) மதுரகவி ஆழ்வாரை வடக்கிலிருந்து ஈர்த்து திருக்குருகூருக்கு வரவழைத்தார். ஸவித்ரு மண்டலத்திலிருந்து வரும் கிரணங்களுக்கு ஸாவித்ரம் என்று பெயர் – ஆதலால் திருவாய்மொழிக்கு இங்கே ஸாவித்ரம் என்ற பெயர் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்திரன் பரத்வாஜரை ஸாவித்ரையைக் கற்றுக்கொள்ளும்படி பணித்தான்.

பரத்வாஜரின் குறையும் இந்திரனின் தீர்வும்

யஜுர் ப்ராஹ்மணத்தில், காடகத்தில், முதல் ப்ரச்நத்தில், இந்திர-பரத்வாஜ ஸம்வாதம் உள்ளது.பரத்வாஜர் த்ரயீ என்று போற்றப்படும் வேதத்தைக் கற்கவேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன், இந்திரனிடம் முன்னூறு ஆண்டு கொண்ட மூன்று ஆயுஸ்ஸுக்களை வரமாகப் பெற்றார். முடிவில் தன்னுடைய சக்தி அனைத்தையும் இழந்து துவண்டு போகிறார்.  இந்திரன் மீண்டும் முனிவரைச் சென்று “மேலும் ஒரு நூறாண்டு ஆயுஸ்ஸைக் கொடுத்தால் என்ன செய்வீர்?” என்று கேட்க பரத்வாஜர் “மீண்டும் வேதத்தைப் பயிலுவேன்” என்கிறார்.

இந்திரன், பரத்வாஜரின் ஸகல வேதங்களையும் நன்றாகக் கற்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தைப் புரிந்து கொள்கிறான். இந்திரன், தன்னுடைய யோகஸாமர்த்தியத்தினால் மூன்று வேதங்களை மூன்று மலைகளாக பரத்வாஜர் முன்னே நிறுத்தினான். அதிலிருந்து ஒரு கைப்பிடி துகள்களை எடுத்துக் காட்டி “வேதங்கள் எல்லையில்லாதவை, நீர் கற்றது இக்கைப்பிடி அளவே” என்றான். இத்தைக் கேட்ட பரத்வாஜர் மிகவும் தளர்ந்து போனார். வருத்ததுடன் “வேதத்தை முழுதாகக் கற்கவே முடியாது போலுள்ளதே” என்று நினைத்தார். அத்தை உணர்ந்த இந்திரன், பரத்வாஜருக்கு ஸகல வேத ஸாரமான ஸாவித்ர வித்யையைக் கற்பித்தான். ஸாவித்ரை என்பது திருவாய்மொழியே.

பட்ட பாஸ்கரர், தன்னுடைய வ்யாக்யானத்தில், மேல் வருமாறு கூறுகிறார்.

“‘ஸாவித்ரையை அறிந்து கொள். இந்த ஸாவித்ரையைக் கொண்டே வேதத்தின் அனைத்து அர்த்தங்களையும் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். ஸாவித்ரை இருக்கும் பொழுது, நாம் எதற்காக வருந்த வேண்டும்? ஸாவித்ரையை அறிந்து கொண்டாலே போதுமானது’ என்று கூறி ஸாவித்ரையை இந்திரன் பரத்வாஜருக்கு உபதேசித்தான்”

வேதங்கள் அநந்தம் (எல்லையில்லாதவை). நம்முடைய முயற்சியால் முழுவதுமாக அறிந்து கொள்ள முடியாது. வேதங்களை அறிய வேண்டும் என்றால், ஸாவித்ரையை அறிய வேண்டும். ஓருவர் வேதத்தின் அளவைக் கண்டு மலைத்து நிற்கும்போது, அதே கருத்துக்களை சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் சொல்லுமிடத்தை காட்டுதல் முறை தானே? நம்முடைய ஆசார்யர்கள் சூரியனின் ஆயிரம் கிரணங்களான ஸாவித்ரையை, வகுள பூஷண பாஸ்கரரான நம்மாழ்வாரின் திருவாய்மொழியாகவே கருதினார்கள்.

அடியேன் சடகோப ராமானுஜ தாஸன்

ஆதாரம்: https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2018/01/31/dramidopanishat-prabhava-sarvasvam-2/

வலைத்தளம் – https://srivaishnavagranthamstamil.wordpress.com/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

த்ரமிடோபநிஷத் ப்ரபாவ ஸர்வஸ்வம் 1

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

த்ரமிடோபநிஷத் ப்ரபாவ ஸர்வஸ்வம்

 

ராமானுஜரும் திவ்யப்ரபந்தமும்

ஆழ்வார்களால் அருளிச்செய்யப்பட்ட திவ்யப்ரபந்தம் முக்கிய ப்ரமாணமாக கருதப்படுவதால், ராமாநுஜருக்கும் திவ்யப்ரபந்தங்களுக்கும் உள்ள தொடர்பை இப்பொழுது அனுபவிக்கலாம். ஜ்ஞானத்தில் ஈடுபாடு உள்ளவர் அவர் கற்றுக் கொள்ள விரும்பும் சித்தாந்தத்தை, ஒரு ஆசாரியன், வித்வான் அல்லது சிஷ்யனின் நிலையிலிருந்தோ கற்றுக் கொள்ளலாம். ஒரு ஆசாரியன் அல்லது வித்வான் நிலையிலிருந்து கற்றுக் கொள்ள விருப்பம் உள்ளவர் மற்றவர்களுக்கு அந்த ப்ரம்ம ஜ்ஞானத்தை உபதேசிக்கும் தகுதியுடையவர்களாகிறார்கள். இந்த அடிப்படைக் கருத்தை மனதில் கொண்டு நாம் மேற்கொண்டு அனுபவிப்போம்.

திவ்ய ப்ரபந்தத்தின் சிஷ்யராக ஸ்ரீ ராமாநுஜர்

ஸ்ரீ ராமாநுஜர் சிஷ்யனின் நிலையிலிருந்து கற்றுக் கொண்டதை நாம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ குருபரம்பரையில் பல இடத்தில் காணலாம். திருமாலையாண்டானிடமிருந்து திருவாய்மொழி கற்றுக் கொண்டதை குருபரம்பரை ஸாரம் மூலம் அறியலாம்.

“எம்பெருமானார் திருமாலையாண்டான் ஸ்ரீபாதத்திலே திருவாய்மொழிக்கு அர்த்தம் கேட்டருளினார்”.

ராமாநுஜர் ஆழ்வார்களின் ப்ரபந்தங்களை கற்றுக் கொண்டார் என்பதை ராமாநுஜ நூற்றந்தாதியில் காண்க. பூர்வாசார்யர்களின் பல ஸ்தோத்திரங்கள் மூலமாகவும், குருபரம்பரை ஸாரம் முதலிய ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாய க்ரந்தங்களின் மூலமாகவும் ஸ்ரீ ராமாநுஜர் சிஷ்யராக இருந்து கற்றது தெளிவாகிறது. ஆனால், இவையெல்லாம் மேலோட்டமாக கற்றுக் கொள்ளாமல், திவ்ய ப்ரபந்தத்தின் தாத்பர்யங்களை “அஞ்சு குடிக்கொரு சந்ததி” என்னுமா போலே ஸ்ரீமன் நாதமுநிகள் தொடக்கமாக ஓராண் வழி ஆசார்ய சிஷ்ய அடிப்படையில் முறையாக கற்றுக் கொண்டார். இன்றளவில் நாம் போற்றி அனுபவிக்கும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ குருபரம்பரையின் ஸத்தை திவ்ய ப்ரபந்தத்தினால் மட்டும் அன்றி, அந்த திவ்ய ப்ரபந்தத்தை நாம் படித்து, படிப்பித்து போற்றுதலே நம் சத்சம்பிரதாயத்துக்கு முக்கியமானது. இத்தகைய உயர்ந்த திவ்ய ப்ரபந்தத்தை ஸ்ரீ ராமாநுஜர் ஆர்வமுடன் கற்றுக் கொண்டதில் ஆச்சரியம் இல்லை.

திவ்ய ப்ரபந்தத்தின் ஆசாரியராக ஸ்ரீ ராமாநுஜர்

ஒவ்வொரு திவ்ய ப்ரபந்தம் சேவிப்பதற்கு முன்பும் சில ச்லோகங்களை சேவிப்பது வழக்கத்தில் உள்ளது. இவை ப்ரபந்தத்துடன் சேர்ந்தவை அல்ல. இந்த ச்லோகங்களை “தனியன்” என்று சொல்லுவர்.

ஒவ்வொரு ப்ரபந்தத்திற்கும் ஒன்றுக்கு மேற்ப்பட்ட தனியன்கள் இருக்கலாம். தனியன்கள் எற்பட்ட காரணங்களை மேலே காணலாம்:
1) அந்தந்த ப்ரபந்தத்தின் முக்கியத்துவத்தை தெரியப்படுத்துவதற்காக
2) ப்ரபந்தத்தை அருளிய ஆழ்வாரின் பெருமைகளை வெளிப்படுத்துவதற்காக
3) ஆழ்வாரைப் போற்றியும், அவருடைய அவதார ஸ்தலம் போன்ற சிறப்புகளைச் சொல்வதற்கும்.
4) அந்த ப்ரபந்தத்தைப் பற்றிய பொருளுரை சொல்லும்.

கீழ் கூறிய வெளிப்படையான காரணங்களை மனதில் கொண்டு பார்த்தால், தனியன்கள் ஆழ்வார்கள் ப்ரபந்தத்தில் சொல்ல வந்த தாத்பர்யத்தை சுருக்கமாகச் சொல்வது விளங்கும்.

ஆனால், சில தனியன்கள் நமக்கு அது போன்ற கருத்தை தெரிவிப்பதில்லை. அதற்கு திருவாய்மொழியிலிருந்தும், பெரிய திருமொழியிலிருந்தும் இதோ சில உதாரணம்.

திருவாய்மொழிக்கு பூர்வர்கள் ஆறு தனியன்கள் அருளிச்செய்துள்ளார்கள். அதில் ஒன்று ஸம்ஸ்க்ருதத்திலும் மற்றவை தமிழிலும் அருளிச்செய்யப்பட்டது. இதில் முக்கியமாக இரண்டு தனியன்கள் ஸ்வாமி ராமாநுஜர் காலத்திற்கு பிற்பட்ட ஸ்வாமி அனந்தாழ்வானாலும், ஸ்வாமி பராசர பட்டராலும் அருளப்பட்டது இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.

ஏய்ந்த பெருங்கீர்த்தி யிராமானுச முனிதன் * வாய்ந்த மலர்ப்பாதம் வணங்குகின்றேன் **ஆய்ந்த பெருஞ் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் * பேராத உள்ளம் பெற **

இந்த தனியனின் அர்த்தம்:- ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரின் திராவிட வேதத்தை திடமாக க்ரஹிக்கும் மனதை தர வேண்டும் என ஸ்வாமி ராமாநுஜரின் திருவடிகளில் வேண்டுகிறேன்.

 

வான் திகழுஞ் சோலை மதிளரங்கர் வண்புகழ் மேல் * ஆன்ற தமிழ்மறைகள் ஆயிரமும் **ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் * மொய்ம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் **

இந்த தனியனின் அர்த்தம்:- ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் திருவாய்மொழி என்னும் ஆயிரத்தை ஒரு தாயாக ஈன்றெடுத்தார். அதை தாயாகிய ஸ்வாமி ராமாநுஜர் போற்றி பாதுகாத்து வளர்த்தார்.

பெரிய திருமொழி ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் ஒன்றும், தமிழில் மூன்றுமாக தனியன் அமையப் பெற்றுள்ளது. இதில் ஸ்வாமி எம்பாரால் அருளப்பெற்றது இத்தனியன்.

 

“எங்கள் கதியே இராமானுச முனியே ! சங்கை கெடுத்தாண்ட தவராசா !பொங்குபுகழ் மங்கையர்கோனீந்த மறையாயிரமனைத்தும், தங்குமனம் நீயெனக்குத் தா!”

இத்தனியனும் திருமங்கை ஆழ்வாரின் பெரிய திருமொழி நன்றாக மனதில் தங்க ஸ்வாமி ராமாநுஜரின் அருளை வேண்டுகிறது.

கீழ்க்கண்ட தனியன்களில் கவனிக்க வேண்டியது, பூர்வர்கள் ஸ்வாமி ராமாநுஜரின் திருவடிகளில் விண்ணப்பிப்பது. அவர்கள் பரம்பத நாதனிடமோ, பெரிய பிராட்டியிடமோ, ஸ்ரீமன் நாதமுநிகளிடமோ அல்லது ஆழ்வார்களிடமோ விண்ணப்பிக்காமல் ஸ்வாமி ராமாநுஜரிடம் விண்ணப்பம் செய்வதை இதன் மூலம் காணலாம்.

இதற்குக் காரணம் பட்டர் அருளிய தனியனிலிருந்து புரிந்து கொள்ளலாம். ஆழ்வார்கள் திவ்ய ப்ரபந்தத்தை அருளிச் செய்திருந்தாலும், அவற்றைப் போற்றிப் பாதுகாத்து, ப்ரபந்தத்தால் எல்லோரும் பயனடைய வழி காட்டுபவராய் ஸ்ரீ ராமாநுஜர் இருந்தார். தன்னுடைய சிஷ்யர்கள் மூலமாக ப்ரபந்தத்தின் தாத்பர்யங்களை வ்யாக்யானமாக பட்டோலை செய்து நம் எல்லோர்க்கும் நல்வழி காட்டியிருக்கிறார். ஸ்வாமி ராமாநுஜரை பற்றிய ஐதீகங்கள், அவரே உத்தாரக ஆசாரியன் போன்ற நிர்வாஹம் முதலியவை பூர்வாச்சாரிய வ்யாக்யானங்களில் கண்டு கொள்க.

“ மாறனுரை செய்த தமிழ்மறை வளர்த்தோன் வாழியே!”

ஸ்வாமி மணவாள மாமுநிகளும் தன்னுடைய ஆர்த்திப் ப்ரபந்தத்திலே திராவிட வேதத்தை போஷித்த ஸ்வாமி ராமாநுஜர் என்றே போற்றுகிறார்.

இத்தால் ஸ்வாமி ராமாநுஜரின் ஆசார்ய ஸ்தானத்தை சொல்லிற்றாயிற்று.

 

 

ஸ்ரீ ராமாநுஜர் நடத்திக் காட்டிய உயரிய வாழ்க்கை முறை

இங்கே ஸ்ரீ ராமாநுஜரின் வாழ்க்கை முறையை பார்க்கும் பொழுது, அவர் வித்வானா அல்லது வேதாந்தியா என்ற கேள்வி எழலாம். இதற்கு பதில் நாம் திருவரங்கத்தமுதனாரின் பாசுரத்திலிருந்து காணலாம். ஸ்ரீ ராமாநுஜரின் வாழ்க்கையை அருகில் இருந்து பார்த்தவர் என்ற முறையில் இந்த பாசுரத்தைப் பார்க்க வேண்டும்.

“உறு பெருஞ் செல்வமும் தந்தையும் தாயும் உயர்குருவும் வெறிதரு பூமகள்நாதனும் மாறன் விளங்கிய சீர்நெறிதருஞ் செந்தமிழாரணமே யென்றிந் நீணிலத்தோர்அறிதரநின்ற இராமானுசனெனக் காரமுதே”!

ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரால் அருளிச்செய்யப்பட்ட திராவிட வேதமே தன்னுடைய தாயாகவும், தந்தையாகவும், ஆசாரியனாகவும், சொத்தாகவும், தெய்வமாகவும் மட்டும் நினைக்காமல், அந்த பாதையில் நடந்தும் காட்டியுள்ளார். மனம், வாக்கு, செயல் ஆகிய மூன்றாலும் திவ்ய ப்ரபந்தத்திடம் தனக்குள்ள பக்தியை உலகுக்கு காட்டியுள்ளார்.

அடியேன் சடகோப ராமானுஜ தாஸன்

ஆதாரம்: https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2018/01/30/dramidopanishat-prabhava-sarvasvam-1/

வலைத்தளம் – https://srivaishnavagranthamstamil.wordpress.com/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ஸ்ரீ சடகோபன் உலா

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீ வாநாசல மஹாமுநயே நம:

நம்பெருமாள், பிள்ளை லோகாசார்யர், மாமுனிகள்

நம்பிள்ளைக்குப் பிறகு பிள்ளை லோகாசார்யர் நம் ஸம்ப்ரதாயத்தை ஸ்ரீரங்கத்தில் மிகப்பெரும் உயரத்துக்குக் கொண்டு சென்றார் . அப்போது உலூக் கானும் அவன் படைகளும் திருவரங்கத்தைத் தாக்கி, செல்வம் முழுவதையும் கொள்ளையடிக்கத் திட்டமிட்டுத் திருவரங்கத்தை நெருங்கிவிட்டதாகக் கேள்விப்பட்டார். உடனே அவர் அந்த ஆக்ரமிப்பைத் தவிர்க்க நம்பெருமாளைத் தெற்கு நோக்கி எழுந்தருளப் பண்ணத் திருவுள்ளம் பற்றினார். பெரிய பெருமாளுக்குக் காப்பாகக் கல்திரை ஒன்று ஏற்படுத்தி மற்றொரு உத்சவ விக்ரஹமும் ப்ரதிஷ்டிப்பித்து நம்பெருமாளோடு நாச்சியார்களையும் சேர்த்து ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் சிலரோடு தெற்கு நோக்கிக் கிளம்பினார். இவ்வாறு செல்லும்போது வழியில் ஜ்யோதிஷ்குடி என்னும் இடத்தில் உலகாசிரியர் தம் வயோதிக திருமேனி மெலிவுகளால் தாம் திருநாடு ஏகத் திருவுள்ளம் கொண்டார். இவ்விடத்தில்தான் அவர் திருமலை ஆழ்வாரைத் (ஸ்ரீசைலேசர்) தம் சிஷ்யராக ஏற்று, சிறுவரான திருமலை ஆழ்வாரை ஆசீர்வதித்து அவரை ஸம்ப்ரதாயத்தின் அடுத்த ப்ரவர்த்தகராக நியமித்து அருளினார். பின்னர் நம்பெருமாள் திருமாலிருஞ்சோலை , கோழிக்கோடு, திருநாராயணபுரம், சென்று திருமலை அடைந்து அங்கேயே பல ஆண்டுகள் இருந்தார். அதன்பின், ஆற்றல் வாய்ந்த மன்னர்கள் வந்து திருவரங்கத்திலிருந்து ஆக்ரமிப்பாளரை விரட்டியடித்தபின் நம்பெருமாள் திருவரங்கம் மீண்டார். அதற்குப்பிறகு மாமுனிகள் திருவரங்கம் எழுந்தருளி பழைய பெருமைகளை மீட்டுத் தந்தார். அக்காலத்தில் திருவரங்கத்தில் வாழப்பெற்றவர்கள் மஹா பாக்கியசாலிகள் என்பதில் ஐயமேயில்லை, ஏனெனில் பரம காருணிகரான மாமுனிகள் தலைமையில் ஸம்ப்ரதாயம் எல்லாவகைகளிலும் பெரும்பொலிவு பெற்று வளர்ந்த நல்லடிக்காலம் அதுவே.

இந்தப் பின்னணியில் ஸ்ரீ சடகோபரான நம்மாழ்வாரின் பயண விவரங்களைப் பார்ப்போம்:

உபய நாச்சியார்களுடன் நம்பெருமாள், நம்மாழ்வார்

நம்பெருமாள் கோழிக்கோட்டில் எழுந்தருளி இருந்தபோது அருகிலிருந்த திவ்யதேசத்து எம்பெருமான்களும் நம்மாழ்வாரும் நம்பெருமாளுடன்
வந்தனர். நம்மாழ்வாரை நம்பெருமாள் பெருமகிழ்ச்சியோடு கண்டு அவரைத் தம்மோடும் நாச்சிமாரோடும் ஒரே ஆசனத்தில் எழுந்தருளப் பண்ண அர்ச்சகருக்கு நியமித்தார்.

நம்பெருமாள் ஆழ்வாருக்குத் தமது முத்துச் சட்டையையும் பிற பஹுமானங்களையும் உவந்தளித்தார். பெருமாள் ஆழ்வாரோடு இருப்பதை பெரிதும் உகந்தார். பின் அவர்கள் கோழிக்கோட்டை விட்டு நீங்கி தேனைக்கீடாம்பை (திருக்கணாம்பி) சென்று சேர்ந்தனர். அங்கிருந்து புறப்படும்போது நம்பெருமாள் ஆழ்வாரை அங்கேயே இருந்துவிட்டு, அங்கிருந்து ஆழ்வார் திருநகரிக்குப்போகும்படி ஆணையிட்டார்.

ஆழ்வாரின் கைங்கர்யபரர்கள் அவரை இன்னமும் கேரளாவின் உட்பகுதிக்குத் தென்மேற்குப் பகுதிக்குப் பாதுகாப்பாக எழுந்தருள பண்ணி சிறிது தூரம் சென்றபின் ஒரு மலைத் தாழ்வரையில் ஒரு பெட்டியில் வைத்து அந்தப் பள்ளத்தாக்கில் இறங்கிவிட்டனர். இது நடந்தபின் கொள்ளையர் வந்து இந்த கைங்கர்யபரர்களைக் தாக்கி கொள்ளையடித்து சென்றனர்.

இக்கைங்கர்யபரர்களில் தோழப்பர் என்பார் ஒருவர் இருந்தார். இவர் ஆழ்வாரிடம் பேரன்பு கொண்டவர். மற்றவர்கள் தப்பி சென்றபின் தோழப்பர் திருமலை ஆழ்வாரிடம் சென்று (அப்போது அவர் ஆட்சிப் பொறுப்பில் இருந்ததால்) அவரிடம் ஆழ்வார் செய்திகளைக் கூறினார். உடனே திருமலை ஆழவார் கேரள அரசனுக்குத் தகவல் தந்து, கேரளா மன்னன் அரசு மரியாதைகளோடு தோழப்பரை வரவேற்று அவரோடு சில சைன்யங்களையும் அனுப்பினான். தோழப்பர் கீழே பள்ளத்தில் ஒளித்துப் பாதுகாக்கப் பட்ட ஆழ்வாரை மேலே எழுந்தருளப் பண்ண இறங்கினார். இந்த உயர்ந்த குணத்தாலே தோழப்பர் ஆழ்வாரோடு ஒக்க மரியாதை செய்யப்பட வேண்டும். ஆழ்வார் தோழப்பர் என்னப்பட வேண்டும். தினமும் வகுளாபரண பட்டரோடு திருமஞ்சனம் காண வேணும். தோழப்பர் ஆழ்வார் தோழப்பர் என்று அழைக்கப் படுவதோடு அவர்க்கு ஆழ்வார் திருமஞ்சனக் காலங்களில் அருளப்பாடு மரியாதையும் ஏற்படுத்தப் பட்டது.

சங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்ட ஒரு மரப் பலகையில் அமர்ந்து கீழே இறங்க, மலை முகட்டில் அடியார்கள் அவரை ஆழ்வாரோடு மேலே தூக்க நின்றார்கள். தோழப்பர் ஆழ்வார் அங்கு ஆழ்வார் இருந்த பெட்டியைக் கண்டு, அங்கு தான் கண்டதை ஒரு ஓலையில் எழுதி, அப்பெட்டியையும் ஓலையையும் வைத்து மேலே அனுப்பினார். பின்பு இரண்டாம் முறை சங்கிலியைக் கீழே இறக்க, தான் அதில் ஏறி அமர, பலகை மேலே ஏறும்போது துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்தச் சங்கிலி அறுபட்டு தோழப்பர் அப்படியே அந்தப் பள்ளத்தாக்கில் விழுந்து பரமபதித்தார். தோழப்பரின் திருமகனார் இது கண்டு மிகவும் கலங்கி நிற்க, அங்கிருந்த கைங்கர்யபரர்கள் அவரைத் தேற்றி, “இனி நீர் ஆழ்வாரின் ப்ரிய புத்ரர் ஆவீர், உமது தந்தையாருக்கு ஏற்பட்ட அனைத்து கௌரவங்களையும் பெறுவீர்” என்றனர். ஆழ்வார் முந்திரிப்பு எனும் இடம் சேர்ந்து அவர்க்கு ஸம்ப்ரோக்ஷணைகள் நடந்து ஐந்து நாள்கள் அங்கேயே எழுந்தருளி இருந்தார்.

ஆழ்வாரின் மாஹாத்ம்யம் அறிந்து கள்ளர்கள் தாம் கொள்ளை கொண்டதைத் திரும்பவும் சமர்பித்தார்கள். கைங்கர்யபரர்களும் திரும்ப வந்தபின் ஆழ்வார் திருக்கணாம்பி சேர்ந்து சில நாள்கள் அங்கேயே எழுந்தருளி இருந்தார். திருமஞ்சனம், திருவாராதனம், உத்ஸவாதிகள் மிக விமரிசையாக நடந்தன. திருவனந்தபுரம், திருவண்பரிசாரம், திருவட்டாறு போன்ற திவ்ய தேச நம்பூதிரிகளும் போத்திகளும் அடிக்கடி வந்து சேவித்து ஆழ்வாரைப் பிரிய மனமில்லாதவர் ஆயினர்.

இவ்வளவில் திருமலை ஆழ்வார் பிள்ளை லோகாசார்யர் மங்களாசாசனத்தில், கூர குலோத்தம தாசர் ஆசியால் ஸம்ப்ரதாயத் தலைமை ஏற்று இருக்கும்போது ஆழ்வார் திருக்கணாம்பியில் இருப்பது அறிந்து அவரை சேவிக்கவும் ஆழ்வார் திருநகரிக்கு மீட்டு வரவும் மிக்க ஆசை உள்ளவரானார்.

ஆழ்வார், திருவாய்மொழிப் பிள்ளை

 

திருநகரி காடு மண்டியது கண்டு வருந்தி ஆழ்வார் கிளம்பியபோது பலரும் ஊரை விட்டு வெளியேறியதால் இவரே காடு திருத்தி நாடாக்கும் பணியும் மேற்கொண்டு ஆழ்வார் திருநகரி ஊர், கோயில் சுற்றுப்புறங்கள் யாவும் நன்கு நிர்மாணம் செய்து காடு வெட்டி குரு என்று புகழ் பெற்றார். பிறகு ஆழ்வாரை ஆழ்வார் திருநகரிக்கு மீண்டும் எழுந்தருளப் பண்ணி திருப்புளி அடியில் அவர் சந்நிதி ஏற்படுத்தி ஆழ்வாராலேயே சடகோப தாசர் என்று அன்போடு அழைக்கப் பட்டார். திருமலை ஆழ்வாரும் அதை ஏற்று அன்போடு திருவாய்மொழிப் பிள்ளை எனும் பெயரும் பெற்றார். மேலும் திருநகரியின் மேற்குப் பகுதியில் பவிஷ்யதாசார்யன் ஸன்னிதியை நிர்மாணித்து, அதைச் சுற்றி ராமானுஜ சதுர் வேதி மங்கலத்தையும் (நால் வேத விற்ப்பன்னர்கள் கொண்ட திருவீதிகள்) நிர்மாணித்தார்.

பவிஷ்யதாசார்யன், திருவாய்மொழிப் பிள்ளை, மாமுனிகள்

இந்த பவிஷ்யதாசார்யன் விக்ராஹமே மதுரகவி ஆழ்வார் தாமரபரணி ஆற்று நீரைக் காய்ச்சிய பொது கிடைத்த எம்பெருமானார் விக்ரஹமாகும். அவர் எதிர் பார்த்தது உபதேச முத்திரையோடு ஆழ்வார் விக்ரஹமாதலால் அஞ்சலி  முத்திரையோடு கிடைத்த திருவுருவம் வியப்பளிக்க, ஆழ்வார் சனாதன தர்மத்தை மீண்டும் நிலை நாட்ட வரப்போகும் ஆசார்யன் இராமானுசன் இவரே என அறுதியிட்டார். ஆழ்வார் தம் திருநகரியை விட்டு வெளியேறியபோது இவ்விக்கிரஹம் திருப்புளியாழ்வாரடியில் மண்ணில் புதையுண்டது, திருவாய்மொழிப் பிள்ளையாலே புனருத்தாரணத்தின் போது கண்டெடுக்கப்பட்டது..

ஸம்ப்ரதாயத் தலைமை ஏற்று திருவாய்மொழிப் பிள்ளை மீண்டும் ஊர் திருத்தியபின் ஆழ்வார் புனர் பிரவேசம் செய்தார்.

இவ்வாறாக நம்மாழ்வார் கோழிக்கோடு சென்று திருநகரி திரும்பி, திருவாய்மொழிப் பிள்ளையின் அரிய பெரிய கைங்கர்யத்தால் சம்ப்ரதாயம் பாக்கியம் பெற்றது.

ஆழ்வார் எம்பெருமானார் திருவாய் மொழிப்பிள்ளை ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

அடியேன் சடகோப ராமானுஜ தாஸன்

ஆதாரம் : http://ponnadi.blogspot.in/2013/05/nammazhwars-divine-journey.html

வலைத்தளம் – https://srivaishnavagranthamstamil.wordpress.com/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ஐப்பசி மாத அநுபவம் – மாமுனிகள் செய்த பேருபகாரம்

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீ வாநாசல மஹாமுநயே நம:

ஐப்பசி மாத அநுபவம்

<< முதலாழ்வார்களும் எம்பெருமானாரும்

ஐப்பசியில் தோன்றிய ஆழ்வார்கள்/ஆசார்யர்கள் மாஹாத்ம்யம் அநுபவித்து வருகிறோம். இதில் மாமுனிகள் மாஹாத்ம்யம் சிறிது பருகுவோம் “மதுரேண ஸமாபயேத்” என்றபடி ஐப்பசி அனுபவத்தை நாம் மாமுனிகளின் இனிமையோடு பூர்த்தி செய்கிறோம்.

மாமுனிகளே தம் ஆர்திப்ரபந்தத்தில் இருபத்தெட்டாம் பாசுரத்தில்  லோக உஜ்ஜீவனத்துக்காகத் தாம் போது போக்கினபடியைத் தெரிவித்தருளுகிறார்

பவிஷ்யதாசார்யர் (ஸ்ரீராமாநுஜர்), திருவாய்மொழிப் பிள்ளை, மாமுனிகள்

பண்டு பல ஆரியரும் பாருலகோர் உய்யப் பரிவுடனே செய்து அருளும் பல்கலைகள் தம்மைக் கண்டதெல்லாம் எழுதி
அவை கற்று இருந்தும் பிறர்க்குக் காதலுடன் கற்பித்தும் காலத்தைக் கழித்தேன்
புண்டரிகை கேள்வன் உறை பொன்னுலகு தன்னில் போக நினைவு ஒன்றுமின்றிப் பொருந்தி இங்கே இருந்தேன்
எண்டிசையும் ஏத்தும் எதிராசன் அருளாலே எழில்விசும்பே அன்றி இப்போது என்மனம் எண்ணாதே

முதல் இரண்டு அடிகளில் (முஸ்லிம் படையெடுப்பின் போது) அழிந்தும் தொலைந்தும்  போன பழைய பூர்வாசார்ய க்ரந்தங்களைத் தேடிப் பிடித்து எடுத்து, பின்புள்ளார் நலன் கருதிப் படியெடுத்து ஓலைச்சுவடிகளில் மீண்டும் எழுதி, தம் ஆசார்யர் திருவாய்மொழிப் பிள்ளை திருவடிகளில் கேட்டுணர்ந்தும் தம் சிஷ்யர்களுக்குக் கற்பித்தும் இதுவே போது போக்காய் இருந்ததைக் குறிப்பிடுகிறார்.

அடுத்த இரண்டு அடிகளில் மாமுனிகள் தம் ஆசார்யர் திருவாய்மொழிப் பிள்ளையின் அநுக்ரஹத்தால் எம்பெருமானார் க்ருபை கிடைக்கும் வரை தாம் பரமபதம் அடைவது பற்றி நினைக்கவேயில்லை, அந்த க்ருபை கிடைத்தபின் பரமபத ப்ராப்தியை ஒருக்ஷணமும் மறக்கவேயில்லை என்கிறார்.

மாமுனிகளின் விசேஷ உபகாரத்தைப் போற்றும் வகையில் ஒரு பழம்பாடல் உண்டு:

சேற்றுக் கமல வயல் சூழ் அரங்கர் தம் சீர் தழைப்ப
போற்றித் தொழும் நல் அந்தணர் வாழ் இப்பூதலத்தே
மாற்றற்ற செம்பொன் மணவாள மாமுனிகள் வந்திலனேல்
ஆற்றில் கரைத்த புளி அல்லவோ தமிழ் ஆரணமே

 

செங்கமலம் மலரும் வயல் சூழ்ந்த திருவரங்கதில் உள்ள அரங்கரைப் போற்றி வாழும் நல்லோர்களின் தமிழ்  வேதம், மாசுமறுவற்ற பொன்போன்ற மாமுனிகள் வந்திலரேல் ஆற்றில் கரைத்த புளிபோல் வீணாகி இருக்கும் என்பது இதன் பொருள்..

மாமுனிகள் தம் விசாலமான ஸத் ஸம்ப்ரதாயப் புலமையை எல்லார்க்கும் பயன்படும்படி அனைத்து சாஸ்த்ரங்களையும் சேர்த்து மிகச் சுருக்கமாக வழங்கினார், மாமுனிகளின் ஔதார்யத்தையும் மஹாவித்வத்தையும் காட்டும் சிலவற்றைக் காண்போம்:

ஸம்ஸ்க்ருத க்ரந்தங்கள்

 • யதிராஜ விம்சதி – திருவாய்மொழிப் பிள்ளை திருவாணைப்படி மாமுனிகள் தாம் கிருஹஸ்தாஸ்ரமத்தில் இருந்தபோதே ஆழ்வார்திருநகரியில் பவிஷ்யதாசார்யன் சந்நிதி என்று ப்ரஸித்தி பெற்ற எம்பெருமானார் ஸந்நிதி பரிபாலனம் செய்து வந்தார். அப்போது யதிராஜ விம்சதி எனும் இருபது ச்லோகங்கள் கொண்ட இந்த ஸ்தோத்ரத்தை எம்பெருமானார் விஷயமாக அருளிச்செய்தார். யதிராஜரின் புனரவதாரரான மாமுனிகள் இதில் தம் விஷயமாகத் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை  காட்டிய பெருங்கருணையை வெளிப்படுத்துகிறார். இவர் யதிராஜ புனர் அவதாரர் எனில் இவர்தாமே யதிராஜரைக் கொண்டாடி க்ரந்தம் இடலாமோ எனில் இதற்கு நம் பூர்வர்கள் தரும் விளக்கமானது – எம்பெருமான் ஸ்ரீமந் நாராயணனே ஸ்ரீராமனாக வந்திருந்தபோது பெரிய பெருமாளைத் திருவாராதனம் பண்ணினாற்போல் இதுவும் நமக்கு எவ்வாறு ஆசார்யனை நாம் அணுகுவது, எம்பெருமானாரிடம் எப்படி மிக்க அன்போடிருக்கவேண்டும் என்பதைக் கற்றுக்கொடுக்கவே.

எம்பெருமானார், மாமுனிகள் – ஸ்ரீபெரும்பூதூர்

 • தேவராஜ மங்களம் – அழகான மங்களாசாஸன க்ரந்தம் ஆன இதில் மாமுனிகள் காஞ்சி தேவப்பெருமாளுக்கு மங்களாசாஸனம் செய்கிறார். மங்களாசாசனமே ஸத் ஸம்ப்ரதாயத்தில் உயர்ந்த விஷயம்.  மாமுனிகள் இதில் தேவப்பெருமாளுக்கு மங்களாசாஸனம் செய்து, திருக்கச்சி நம்பி தேவப்பெருமாளுக்குச் செய்த கைங்கர்யத்தையும் இதில் ஸூசிப்பிக்கிறார். ஆசார்யர் மூலமே எம்பெருமானை அடைய முடியும் என இது காட்டுகிறது.

மாமுனிகள், எம்பெருமானார், திருக்கச்சி நம்பி, தேவப்பெருமாள்

தமிழ் ப்ரபந்தங்கள்

 • உபதேச ரத்தின மாலை – பிள்ளை லோகாசார்யர் மாஹாத்ம்யமும் ஸ்ரீவசன பூஷண மாஹாத்ம்யமும் காட்ட என்றே முக்யமாக எழுந்த இக்ரந்தத்தில் மாமுனிகள் மிக ஆச்சர்யமாக ஆழ்வார்கள்/ஆசார்யர்கள் அவதரித்த நாள்கள்/மாதங்கள்/ஸ்தலங்கள் இவற்றை விவரித்து, எம்பெருமானார்க்கு ஸம்ப்ரதாயத்திலுள்ள விசேஷஸ்தானமும், வ்யாக்யானங்கள் எல்லா அருளிச்செயல்களுக்கும் அமையவேண்டும் என்பதில் அவர் ஆவலும், அதனால் திருவாய்மொழிக்கு வ்யாக்யானங்கள் அவதரித்த க்ரமமும் அவற்றில் ஈடு திவ்ய சாஸ்த்ரம் பரவி வழி வழியாய் வந்ததையும், ஸ்ரீவசனபூஷண மாஹாத்ம்யம், அதில் சொல்லப்பட்ட ஆசார்ய ப்ராதான்யம், பூர்வர் உபதேசத்தையே அநுஸரித்து அனுஷ்டிக்கை என்பனவும் சாதிக்கப்படுகின்றன. முடிவில் இவ்வழி நடப்பவர்கள் எம்பெருமானாருக்குப் பிரியமாக இருப்ப என்று காட்டப்பட்டுள்ளது

பிள்ளை லோகாசார்யர் – ஸ்ரீரங்கம்

 • திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி – மாமுனிகளின் ப்ரபந்தங்களில் இது சிறந்த ஒன்று. அறிவாளர்கள் இதைத் தேன் போன்று இனிமையானது என்றே சொல்லுவர். திருவாய்மொழிக்கு வ்யாக்யானமான நம்பிள்ளையின் ஈடு வ்யாக்யானத்திலேயே மூழ்கி இருந்ததால், மாமுனிகளால் இவ்வளவு எளிய முறையில் திருவாய்மொழியின் அர்த்தத்தை விளக்கமுடிந்தது. இக்காரணத்தினாலேயே பெரிய பெருமாள் தன் ஸந்நிதிக்கு முன்புள்ள சந்தனு மண்டபத்திலேயே மாமுனிகளை ஈடு வ்யாய்க்யானம் காலக்ஷேபம் செய்யுமாறு ஆணையிட்டார்.பிள்ளை லோகம் ஜீயர், இதன் வ்யாக்யானத்தில் “திருவாய்மொழி 1112 பாசுரங்களாய் விரிவாய் இருப்பதால் அதன் ஸாரத்தை எளிதில் க்ரஹிக்க மாமுனிகள் திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி அருளிச்செய்து ஆழ்வார் திருவாக்குகளைக் கொண்டே மிகச் சுருக்கமாக நூறே பாசுரங்களில் ஆழ்வாரின் திருவாய்மொழி போலே அந்தாதித் தொடையிலேயே அமைத்தருளின அத்புத க்ரந்தம்” என்று விளக்கியுள்ளார். இதுபோல் வேறு க்ரந்தமே இல்லை என்பது மெய். பிள்ளை லோகம் ஜீயர் காட்டியருளும் சிறப்புகள்:
  • இராமானுச நூற்றந்தாதி எம்பெருமானார் பெருமையை அறிய உதவுவதுபோல் இது ஆழ்வார் பெருமையை அறிய உதவுகிறது.
  • ஆழ்வாரின் ஒவ்வொரு பதினோரு பாசுரமான ஒரு திருவாய்மொழிக்கு அப்பாசுரங்கள் அனைத்தையும் ஒரே வெண்பாவில் அதாவது பதினைந்து சொற்களில் மாமுனிகள் ஆக்கிவைத்தது உலக இலக்கிய அதிசயம்.
  • அவ்வொரு வெண்பா அந்தப் பதினோரு பாசுரங்களின் மையக் கருத்தை ஈடு வ்யாய்க்யானத்தில் உள்ள விஷயங்களைக் கொண்டு காட்டும், வ்யாக்யானங்களுக்கு அவதாரிகை போல் ஆகும்.
  • ஒவ்வொரு வெண்பாவிலும் ஆழ்வார்க்குள்ள வெவ்வேறு பெயர்கள் மாறன், சடகோபன், காரிமாறன் , வழுதிநாடன், பராங்குசன் என்பன போன்றவை கையாளப்பட்டுள்ளது ஓர் அத்புதம்.
  • இது வெண்பாவாக அந்தாதி முறையில் செய்யப்பட்டுள்ளது (வெண்பா எழுதுபவர்களுக்குச் சிரமம் ஆனால் படிப்பவர்களுக்கு எளிது).
நம்மாழ்வார் – ஆழ்வார் திருநகரி
  • ஆர்த்தி ப்ரபந்தம் – மாமுனிகளின் எம்பெருமானார் பக்கலுள்ள பரமபக்தியின் தூய வெளிப்பாடு இது. அவரின் சரம காலத்தில் எழுதப்பட்டது இது. ஸத்ஸம்ப்ரதாயத்தில் இது ஒரு முக்யஸ்தானம் வகிக்கிறது. இதற்கான தம் ஆச்சர்யமான வ்யாக்யானத்தில் பிள்ளை லோகம் ஜீயர் “மாமுனிகள் தன் சரம பர்வ நிஷ்ட்டையை (ஆசார்யனே எல்லாம் என்று இருத்தல்) தன் கடைசி க்ரந்தமான இதில் தன் கடைசிக் காலத்தில் அழகாகக் காட்டியுள்ளார்” என்றார்.

எம்பெருமானார் – ஸ்ரீபெரும்பூதூர்

 • ஜீயர் படி திருவாராதனம் – எளிய முறையில் பகவதாராதனம் செய்யும் முறையை மாமுனிகள் இதில் காட்டியருளுகிறார்.பஞ்ச ஸம்ஸ்காரத்தின் ஒருபகுதியான  அவரவர் இல்லத்தில் எழுந்தருளியுள்ள க்ருஹார்ச்சை எம்பெருமானுக்குத் திருவாராதநம் ஸமர்பிக்கும் க்ரமம் இதில் விளக்கப்படுகிறது. எம்பெருமானார் ஸம்ஸ்க்ருத மொழியில் அருளிய நித்ய க்ரந்தம் பயில இயலாதோர்க்கு இது மாமுனிகள் செய்த பேருதவி.

வ்யாக்யானங்கள்

 • ஈடு வ்யாக்யான பிரமாணத் திரட்டு – நம் ஸத்ஸம்ப்ரதாயத்திற்குப் பெருநிதியான நம்பிள்ளை ஈடு வ்யாக்யானத்தில் மஹாஞானியான நம்பிள்ளை உதாஹரித்துள்ள பல்வேறு சாஸ்த்ர வாக்கியங்களின் ஆகரங்களைக் கண்டுபிடித்து அவற்றை முறையாகத் திரட்டியுள்ளார் மாமுனிகள்.

நம்பிள்ளை ஈடு காலக்ஷேப கோஷ்டி

 • பெரியாழ்வார் திருமொழி வ்யாக்யானம் – பெரியவாச்சான் பிள்ளை சாதித்த வ்யாக்யானத்தில் கரையானால் லுப்தமான பாசுரங்களுக்கு மாமுனிகள் வ்யாக்யானமிட்டருளினார். பிள்ளை வ்யாக்யானம் எந்தப் பாசுரத்தில் எந்தப் பகுதியிலிருந்து கிடைக்கிறதோ சரியாக அந்த இடம் வரை மட்டுமே உரை இட்டருளின பாங்கு அரிது.
 • இராமானுச நூற்றந்தாதி – ப்ரபந்ந காயத்ரி எனப்போற்றப்படும் அமுதனாரால் அருளப்பட்டு ம்பெருமாளின் திருவுள்ளத்தால் நாலாயிரத்தின் ஒரு பகுதியாக சேர்க்கப்பட்ட இராமானுச நூற்றந்தாதிக்கு ரத்தினச் சுருக்கமான வ்யாக்யானம் சாதித்தார்.
 • ஞான ஸாரம், ப்ரமேய ஸாரம் – எம்பெருமானாரின் ப்ரிய சிஷ்யர் அருளாளப் பெருமாள் எம்பெருமானார். ஸம்ப்ரதாயார்த்தம் விளக்கி பகவதபசாரம் பாகவதபசாரம் இவற்றின் கேடுகள், பகவத் க்ருபை நிர்ஹேதுகம் என்பது, ஆசார்யாபிமானம் என்பவற்றை விளக்கும் க்ரந்தங்களுக்கு அந்தப் பாசுரங்களில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களுக்கு மூலமான சாஸ்த்ர வசனங்கள்/ச்லோகங்களைத் தொகுத்தருளினார்.
 • முமுக்ஷுப்படி – பிள்ளை  லோகாசார்யரின் திருமந்த்ரம், த்வயம், சரமச்லோகம் இவற்றின் அர்த்தங்களை விளக்கும்  அத்யத்புதமான க்ரந்தத்துக்கு மிக விபுலமான வ்யாக்யானம். இதற்கு மாமுனிகளின் முன்னுரை – https://srivaishnavagranthamstamil.wordpress.com/2017/12/10/aippasi-anubhavam-pillai-lokacharyar-mumukshuppadi/ .
 • தத்வ த்ரயம் – மோக்ஷம் விரும்பும் முமுக்ஷு அறிய வேண்டிய சித்த அசித் ஈச்வர தத்துவங்களை விளக்கும் குட்டி பாஷ்யம் என்றே பேர் பெற்ற வேதாந்த க்ரந்தத்துக்கு விபுலமான உரை. இதற்கு மாமுனிகளின் முன்னுரை – https://srivaishnavagranthamstamil.wordpress.com/2017/09/20/aippasi-anubhavam-pillai-lokacharyar-tattva-trayam/ .
 • ஸ்ரீவசன பூஷணம் – பிள்ளை லோகாசார்யரின் மிகச் சிறந்த ஈடற்ற சாஸ்த்ரமான ஸ்ரீவசன பூஷணத்துக்கு நெஞ்சுருக்கும் வண்ணமான மிக ஆச்சர்யமான வ்யாக்யானம். ஆசார்ய அபிமானம் என்னும் ஒப்பற்ற விஷயத்தை விளக்கும் அத்புத க்ரந்தம் இது. ஆழ்வார்/ஆசார்யர்கள் ஸ்ரீஸூக்திகளைக் கொண்டு செய்யப் பட்டது. இதற்கு மாமுனிகளின் முன்னுரை –
 • ஆசார்ய ஹ்ருதயம் – பிள்ளை லோகாசார்யர் திருத்தம்பியாரான அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் சாதித்த அத்புத க்ரந்தம் இது. ஆழ்வார்கள் ஸ்ரீஸூக்திகளைக் கொண்டு செய்யப் பட்டது, நம்மாழ்வாரின் திருவுள்ளத்தை வெளியிடக்கூடியது. இந்த க்ரந்தத்தின் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் விலையுயர்ந்தது, ஆழ்ந்த அர்த்தங்கள் பொதிந்தது. மாமுனிகள் இதன் ஆழ்பொருட்களை மிக அழகாகத் தன் வ்யாக்யானத்தில் காட்டி அருளியுள்ளார்.

மாமுனிகள் தம் மிக வயோதிக தசையில் திருமேனி தளர்ந்து இருந்தபோது நாயனார் நூலுக்கு உரை எழுதா நிற்க, ஸிஷ்யர்கள் இவ்வளவு பரிச்ரமத்தோடு என் எழுதவேணும் என்று வினவ, அவர், பெருங்கருணையோடு, “உம் புத்ர பௌத்ரர்களான  பின்புள்ளார் இந்த க்ரந்தத்தை நன்கு அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதால் அடியேன் ச்ரமம் ஒருபொருளன்று” என்றாராம். இப்படிப்பட்ட அவரின் பெரும் கருணை நம்மால் நினைத்தும் பார்க்க முடியாது.

மாமுனிகள் வைபவம் பல்படிப்பட்டது,  வாசா மகோசரம் (வாக்குக்கு எட்டாதது). அவர் பன்முக ஆற்றல் கொண்டவராதலால். நாம் இங்கே சில க்ரந்த ரசனைகள் பற்றி மட்டுமே சிறிது கண்டோம்.

தைத்திரீய உபநிஷத்தில் பகவான் கல்யாண குணங்கள் அனந்தம், அவன் தரும் ஆனந்தமும் ஆனந்தம் முடிவற்றது என்றாற்போல் மாமுனிகள் வைபவமும் முடிவற்றது எனினும் சிறிது கண்டோம் ஸமுத்ரக் கரை நின்று ஒருசில அலைகள் காண்பதுபோலே.

அவரது ஸம்ப்ரதாயப் பங்களிப்பு அளவிடற்பாலதன்று. அவற்றுள் சிலவற்றை அனுபவித்தோம். அவர் திருவடி பணிந்து அவர் அருள் பெறுவோமாக.

அடியேன் சடகோப ராமானுஜ தாஸன்

ஆதாரம் : http://ponnadi.blogspot.in/2013/11/aippasi-anubhavam-mamunigal.html

வலைத்தளம் – https://srivaishnavagranthamstamil.wordpress.com/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ஐப்பசி மாத அநுபவம் – முதலாழ்வார்களும் எம்பெருமானாரும்

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீ வாநாசல மஹாமுநயே நம:

ஐப்பசி மாத அநுபவம்

<< பிள்ளை லோகாசார்யர் – ஸ்ரீவசன பூஷணம் அனுபவம் – அறிமுகம் பகுதி 3

ஐப்பசியில் தோன்றிய ஆழ்வார்கள்/ஆசார்யர்கள் மாஹாத்ம்யம் அநுபவித்து வருகிறோம்.

இப்போது திருவரங்கத்து அமுதனார் திருவாக்கில் முதலாழ்வார்களுடன் எம்பெருமானார் ஸம்பந்தம் கூறும் பாசுரரங்களும் அதற்கு மாமுனிகள் அருளிய வ்யாக்யானமும் ஸேவிக்கப் ப்ராப்தம்.

அமுதனார் அருளிச் செய்த இராமானுச நூற்றந்தாதியை நம் பூர்வர்கள் ப்ரபந்ந காயத்ரி என்று கொண்டாடுவர். எவ்வாறு த்ரைவர்ணிகர்க்கும் காயத்ரி மந்த்ரமோ அவ்வாறே ப்ரபந்நற்கு இந்த க்ரந்தம் என்றபடி. இது நித்யாநுஸந்தேயமாகக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீரங்கம் பெரிய பெருமாள் திருவுளப்படி இது மதுரகவிகள் நம்மாழ்வாரைப் பற்றி அருளிய கண்ணி  நுண் சிறுத்தாம்பு போலே சரம பர்வ நிஷ்டையைக் குறிப்பதாய் திவ்ய ப்ரபந்தத்திலும் ஒரு பகுதி ஆயிற்று.

இதில் ஏழு பாசுரங்கள் அமுதனார் அருளிய அவதாரிகை எனவும், எட்டாம் பாசுரம் முதலே நூல் (க்ரந்தம்) எனவும் கூறுவர்.  இதில் எட்டு, ஒன்பது, பத்தாவது பாசுரங்களில் முதலாழ்வார்கள் பெருமையோடு எம்பெருமானார் மாஹாத்ம்யம் சொல்லப்பட்டிருப்பதை அநுபவிக்கலாம் .

புஷ்பவல்லித் தாயார், தேஹளீசப் பெருமாள் – திருக்கோவலூர்

பாசுரம் 8

வருத்தும் புறவிருள் மாற்ற எம் பொய்கைப்பிரான்
மறையின் குருத்தின் பொருளையும் செந்தமிழ் தன்னையும் கூட்டி
ஒன்றத் திரித்தன்றெரித்த திருவிளக்கைத் தன் திருவுள்ளத்தே இருத்தும்
பரமன் இராமாநுசன் எம் இறையவனே

 

இப்பாசுரத்துக்கு மாமுனிகள் விளக்கம்:  சாஸ்த்ர ஞானமற்றோர்  ஸ்ரீமந் நாராயணனே யாவற்றுக்கும் அந்தர்யாமி,  எல்லாத் தேவர்களும் அவன் ஆணைகளையே நடத்துகின்றனர் என்று அறியாமல் (அக்னி, வாயு போன்ற) ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தங்களால் தமக்குத் துன்பங்கள் வருவதாய் எண்ணி வருந்துவர். ப்ரபந்நர்களின் தலைவரான பொய்கை ஆழ்வார் வேதாந்த ஸாரத்தை யாவரும் அறியலாம்படி எளிய தமிழில் அருளினார். திருக்கோவலூர் இடைக்கழியில் எம்பெருமானோடு ஏற்பட்ட நெருக்கத்தில் அவர், “வையம் தகளியா” என முதல் திருவந்தாதியின் முதல் பாசுரத்திலேயே அவனது அளப்பரிய பெருமைக்கு  ஞான விளக்கேற்றினார். அத்தகைய பொய்கை ஆழ்வார் காட்டிய கொள்கைகளை தன் நெஞ்சில் பேரன்புடன் பேணும் எம்பெருமானாரே நம் தலைவர்.

பாசுரம் 9

இறைவனைக் காணும் இதயத்திருள்கெட
ஜ்ஞானமென்னும் நிறைவிளக்கேற்றிய பூதத் திருவடி தாள்கள்
நெஞ்சத்துறையவைத்தாளும் இராமாநுசன் புகழ் ஓதும் நல்லோர் மறையினைக் காத்து
இந்த மண்ணகத்தே மன்ன வைப்பவரே

 

இப்பாசுரத்துக்கு மாமுனிகள் விளக்கம்: நம் நாதன் நாராயணன் என நாம் உணரவேண்டிய நம் மனம் அஞ்ஞான இருளில் கிடக்கிறது. நம் மனத்தில் பரஜ்ஞானம் என்கிற திருவிளக்கை ஏற்றி உய்விக்கும் நாதர் பூதத்தாழ்வாரே. வேதத்தை நம்பாத புறச்சமயிகள் (பாஹ்யர்), நம்பியும் விபரீதப் பொருள் கூறும் கோணல் பார்வையாளர்கள் (குத்ருஷ்டி) இவர்கள் நடுவே மறையின் பொருளை எம்பெருமானார் பூதத்தாழ்வார் அடியொற்றி விளக்கியதை அவர் அடியார்களும் கண்டு, பரப்பினர்.

பாசுரம் 10

மன்னிய பேரிருள் மாண்டபின்
கோவலுள் மாமலராள் தன்னொடு மாயனைக் கண்டமை காட்டும்
தமிழ்த்தலைவன் பொன்னடி போற்றும் இராமாநுசற்கன்பு பூண்டவர் தாள்
சென்னியிற் சூடும் திருவுடையார் என்றும் சீரியரே

 

இப்பாசுரத்துக்கு மாமுனிகள் காட்டும் விளக்கம்: பொய்கையாழ்வாரும் பூதத்தாழ்வாரும் ஏற்றிய ஞான தீபத்தில், முதல் திருவந்தாதிப் பாசுரம் (89) “நீயும் திருமகளும்” என்றபடியே கொள்ளாத திருமாமகளோடுங்கூடவே எம்பெருமானின் திவ்ய ஸ்வரூபம் சேவித்து, கிருஷ்ணாவதாரத்தில் போலே திருக்கோவலூரிலே அடியார் கார்யம் செய்யப் பாரித்த நிலையைத் தீந்தமிழில், “திருக்  கண்டேன்” என்று பாடிய தமிழ்த் தலைவன் பேயாழ்வாரை எம்பெருமானார் போற்றுகிறார். இத்தகு ஆழ்வாரைப் போற்றுவோர் திருவடிகளைப் போற்றித் தங்கள் திருமுடிகளில் சூடும் மலராகக் கொள்கிறார்களோ, அத்தகைய இராமானுசரடியாரே மிகவும் உயர்ந்தவர்கள்.

திருவரங்கத்து அமுதனார் – ஸ்ரீரங்கம்

மாமுனிகள்ஆழ்வார் திருநகரி

ஆக முதலாழ்வார்களுக்கும் எம்பெருமானாருக்கும் உள்ள விசேஷ ஸம்பந்தத்தை மாமுனிகள் திவ்ய ஸூக்திகள் மூலம் அநுபவிக்கப் பெற்றோம். இப்படிப்பட்ட முதலாழ்வார்கள், எம்பெருமானார், அமுதனார் மற்றும் மாமுனிகள் திருவடிகளில் பணிந்து அவர்கள் அருள் பெறுவோமாக.

ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

அடியேன் சடகோப ராமானுஜ தாஸன்

ஆதாரம் : http://ponnadi.blogspot.in/2013/11/aippasi-anubhavam-mudhalazhwargal-emperumanar.html

வலைத்தளம் – https://srivaishnavagranthamstamil.wordpress.com/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org